دانستنیها

بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

هوش چیست ؟ هوش هیجانی چیست ؟

مفاهیم هوش و دانش‌های متعدد به صورت متنوع می‌باشد. هر‌ چند به طور عمومی می‌شود هوش را از نظر‌گاه وکسلر این‌گونه توصیف و بیان کرد: هوش […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

ضریب هوشی چگونه محاسبه می گردد؟ نتایج مقایسه ضریب هوشی ایرانیان با سایرین

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مراکز تست هوش کودک در مشهد

مراکز تست هوش کودک در مشهد و ارائه خدمات جهت تست هوش کودک خردسال در مشهد ، موضوع این مطلب است. اگر ساکن مشهد هستید و […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
آموزش پول به کودک

آموزش پول به کودکان

آموزش پول به کودکان و آموزش پس انداز به کودک و به صورت کلی آموزش مالی به کودکان موضوع این مطلب کوتاه است.
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

تعریف هوش

بر‌حسب نگرش رایج هوش بیان شده است از شماری خصوصیات حدوداً پایدار شخص که در واکنش بین پیرامون و ژنتیک انجام می پذیرد.
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷
ّهوش موسقیایی

هوش موسیقیایی کودکان

به طور معمول در هوش موسیقیایی به توانمندی و تسلط در فهم و توسعه ارتقای روش‌های موسیقی ، واکنش به نوا‌ها و فعالیت گروهی برای بهره‌گیری […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
هوش کلامی - هوش زبانی

هوش کلامی یا هوش زبانی کودکان

هوش کلامی بیان شده است از توانمندی و تسلط استفاده اثربخش زبان و تبادل بیانی و گفتاری در ارتباط و امرار معاش با افراد پیرامون است.
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷
پول و زمان - پول جیست

تاریخچه پول در دنیا

از زمان های قدیم تا به حال در زندگی همه انسان ها پول دارای اهمیت قابل توجهی بوده است .
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷
هوش حرکتی

هوش حرکتی – جسمی چیست و چگونه پرورش می یابد

به عقیده گاردنر هوش حرکتی – جسمی به مفهوم قابلیت و مهارت کار با وسایل و شی‌های گوناگون و استفاده تکان‌های حساس دست یا انگشتان و […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷
هوش ریاضی - هوش iq

هوش ریاضی- منطقی کودکان چیست و چگونه تقویت می شود

هوش ریاضی (منطقی)  پیش از مورد بحث قرار گرفتن نظریه‌های چندگانه ، به نام اساسی‌ترین شکل هوش یا آن که هوش مبتدل دانسته می شد و […]