کودک عصبانی و پرخاشگر
عصبانیت و پرخاشگری در کودکان و چگونگی مواجهه با آن
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷
کودک لجباز - لجبازی در کودکان
دلایل لجبازی در کودکان چیست؟ برخورد با کودک لجباز چگونه باید باشد؟
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

تربیت جنسی کودک در سنین مختلف

تربیت جنسی کودک در سنین مختلف متفاوت می باشد. به عنوان مثال تربیت جنسی  کودکان ۳ تا ۵ ساله با تربیت جنسی کودک ۹ تا ۱۳ سال متفاوت است.

تربیت جنسی کودک ۳ تا ۵ ساله

برای تربیت جنسی کودک ۳ تا ۵ ساله باید در نظر داشت که در این رده‌ی سنی پدران و مادران بایستی اسم اندام‌های بدن را به بچه‌ها یاد دهند ، فهم صحیحی از این مساله که بچه‌ها از چه جایی می‌آیند به فرزندان بدهید و معنای شخصی و محرمانه را به وی آموزش دهید. به علاوه در مورد اندام‌های تناسلی بدن به بچه‌‌ها معلوماتی داده شود و به وی یاد دهید که هیچ فردی اجازه ندارد که به اندام‌های خصوصی و جنسی وی را مشاهده و یا لمس کند.

درباره‌ی راز پوشی هم بایستی با بچه‌ها گفت و گو کنید ، تذکر و تشریح کنید که میان والدین و بچه‌ها هیچ چیز پنهانی نیست و در صورتی که شخصی از آنان درخواست کرد که چیزی را بازگو نکنند بایستی به پدر و مادر خویش در میان بگذارند. در این رده‌ی سنی بچه‌ها بایستی در رابطه با ماهیت جنسی خودشان از حس خوشایندی برخوردار باشند. در صورتی که بچه‌ها در این حوزه پرسشی مطرح کردند پرسش آنان را با پرسش دیگری جواب دهید تا از اندازه اطلاعات آنان در این باره آگاه شوید. برای نمونه سوال کنید که خودت در این باره چه تصوری داری؟ به منظور یادگیری .

تربیت و آموزش در مورد محرمانه بودن تعدادی از اندام‌های بدن به بچه‌ها ، غالباً زمان به منظور صحبت در این مورد وقت حمام بردن کودکان است. می‌شود به بچه‌ها یاد دهید که به منظور اشاره به اندام تناسلی خویش از واژه اندام محرمانه و شخصی را به کار بگیرند. در جهت گفت و گو در مورد اندام‌های محرمانه نخست بایستی معنا را برای فرزندان آسان و کوتاه سازید.

تربیت جنسی کودک ۶ تا ۹ ساله

برای تربیت جنسی کودک ۶ تا ۹ ساله باید در نظر داشت که در این رده‌ی سنی بچه‌ها بایستی از زاد و ولد و باروری گیاهان و حیوانات همچون سیکل طبیعی زندگی فهم و آگاهی صحیحی داشته باشند. از تمایز میان دختران و پسران مطلع باشند و از واژه صحیحی به منظور اسم گذاری آلت جنسی بهره بگیرند. در این رده‌ی سنی به سبب آن که بچه‌ها در فضای مدرسه  در سر و کار با گروه هم سن و سال‌های خود هستند پدر و مادر بایستی توجه فراوانی را صرف نمایند و به اعمال و حرکات فرزندان خویش توجه و دقت زیاتری داشته باشند. غالباً بچه‌ها با دوستان و دیگر کودکان نگرانی‌ها و سوال‌های خویش در این موضوع را بازگو می‌نمایند که اطلاعات آن‌ها محدود و غیر کامل و گاهی اشتباه است که سبب ذهنیت و نگرش اشتباه و آسیب زا در بچه‌ها می‌گردد.

تربیت جنسی کودک ۹ تا ۱۳ ساله

برای تربیت جنسی کودک ۹ تا ۱۳ ساله باید در نظر داشت که بچه‌ها در این رده‌ی سنی  بایستی دختر و یا پسر بودن را همچون قسمتی عادی و فطری زندگانی پذیرفته باشند. با تحولات جنسی دوره بلوغ آگاه گردند. فهم صحیحی از جریان باروری و زاد و ولد داشته باشند و از حالات و اعمال آسیب زا و پر خطر و اذیت و آزار جنسی مطلع شوند. در صورتی که فرزندان عمل غلط و نامناسبی را انجام می‌دهند و یا نظاره گر اجرای اعمال و حرکات غلطی از سایر اشخاص هستند ، بایستی در طی عرضه معلومات درست ، شان و منزلت خانوادگی ، سنت و آیین‌ها و قوانین و قواعد را به وی تعلیم و تذکر دهید تا دیدگاه و نگرش غلط در وی تثبیت نشود.

افزون بر آموزش‌های جنسی که ذکر شد ، چگونگی رفتار والدین در موقعیت‌ها و وضعیت‌های گوناگون نیز در باور و عقاید فرزندان اثرگذار خواهد بود. بچه‌ها غالباً در روال معمول روزانه و در بازی‌ها و سرگرمی‌های متداول که انجام می‌دهند از لحاظ فیزیکی و بدنی به کودکان دیگر و یا جنس مخالف نزدیک می‌شوند تا اندام‌ها و حالت بدن آنان را مشاهده نمایند تا تمایزات را بفهمند. اغلب کودکان به خاطر تجسس و توجه بازی و سرگرمی‌های جنسی انجام می‌دهند و این کاری عادی است و نبایست والدین متعجب و منقلب شوند.

در صورتی که فرزندتان را به شکل عریان و یا نیمه عریان در مقابل کودکان دیگر نظاره کردید عکس العمل ترسناک و خشن بروز ندهید ، نه کودک را شماتت نمایید و نه توبیخ و مجازات کنید. مناسب‌ترین رفتار آن است که در جهت اعمال و حرکات جنسی آنان محدوده و چهارچوب خاصی مشخص نمایید و برای آنان بازگو و تشریح نمایید که به چه علت این حرکات نامناسب و خطرناک می‌باشد.

 با نظر به این که ما غالباً مدیریتی بر اعمال و حرکات سایر افراد نداریم بنابراین توصیه می‌شود فرزندان خود را در مورد مسائل جنسی ایمن نمایید تا احتمال هر نوع اذیت و آزار و صدمه به آنان پیشگیری کنید. اشخاصی که شناخت و فهم لازم را دارند اعمال و حرکات مخاطره آمیز اندکی هم دارند و اندک‌تر نیز در دسترس اذیت و آزار و لطمه جنسی و تعرض قرار می‌گیرند.

در سلسله مقالاتی قصد داریم تربیت جنسی کودک را به صورت کامل تشریح کنیم.


موضوعات مفید

تست هوش کودک ۳ تا ۵ ساله 

تقویت هوش غالب در کودکان

تربیت کودک بی ادب چگونه باید انجام شود؟

عصبانیت و پرخاشگری در کودکان و چگونگی مواجهه با آن

تربیت کودک موفق چه روش هایی دارد؟

تقویت و توسعه‌ی هوش مالی کودکان

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *