چند اصل بمنظور تربیت و پرورش کودک موفق

تقویت هوش
۱۰ روش تقویت هوش کودک
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
کمک به فرزندان طلاق
تاثیر طلاق بر فرزندان
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

چند اصل بمنظور تربیت و پرورش کودک موفق

۱۰ اصل آموزشی برای داشتن یک کودک موفق را ارائه می کنیم.

در اصول و رفتار خویش پایداری و استواری داشته باشید: والدین بایستی در پرورش و تربیت کودکان خود مصمم و پابرجا باشند. بدین مهنی که بایستی در مقابل کودکان خود سخن و جهت گیری معلوم و واضحی داشته باشید. در صورتی که بیان می‌کنید این چنین اعمال و حرکاتی نادرست می‌باشد بایستی در سخن خویش استوار بمانید. فراموش نکنید که نخستین آموزگار و یا نخستین افرادی که بچه‌ها تلاش می‌کنند از آنان پیروی و الگوگیری نمایند ، پدر و مادر هستند.

از فریاد زدن اجتناب کنید: معمولی و بی‌هیچ تندی و عصبانیتی سخن بگویید. با داد کشیدن شما این پیغام را به بچه‌ها منتقل می‌کنید که به علت آن که شما خشمگین می‌باشید ، وی بایستی به سخنان شما گوش فرا دهد و نه به علت این که این شیوه و این رفتار صحیح می‌باشد.

به آنان فرصت و آزادی در تصمیم گیری و گزینش بدهید: اگر چه رسالت و مسئولیت شما همچون یک پدر و مادر خوب ارشاد کردن آنان می‌باشد. اما بایستی به فرزندان و بچه‌ها حق انتخاب دهید. با اجرای این عمل آنان غیر وابسته و خودمختار پرورش می‌یابند. کودکان را در انتخابات و همکاری درمورد مسائل و فعالیت‌های با اهمیت دخالت دهید و از آنان نظر خواهی کنید. وگرنه بچه‌هایی که استقلال و غیر وابسته بودن را فرا نگیرند ، همیشه به پدران و مادران خود متکی باقی می‌کنند و از استقلال ذاتی بهره‌ای نمی‌برند.

میان بچه‌های خویش تفاوت قائل نشوید: شماری از پدران و مادران با هر یک از بچه‌های خود یک شیوه اخلاقی دارند و میان فرزندان تفاوت می‌گذارند. ولی شیوه تربیت پیروزمندانه این چنین نمی‌باشد. در تادیب و تعلیم اثربخش و پیروز با کودکان و فرزندان مشابه و یک جور برخورد می‌شود. زیرا این حمایت و طرفداری‌ها فقط سبب تنش  کشمکش میان فرزندان در سال‌های آتی خواهد شد.

کودکان خود را مورد تعریف و تمجید قرار دهید: ولوهم تحسین‌های کوچک نیز قادر است اعمال صحیح و خوشایند و مطلوب را در کودکان فزونی بخشد و این امر سبب مناعت طبع کودک می‌شود و در صورتی که از واژه‌ها و سخنان ناخوشایند و نامطلوب استفاده کنید ، رفتار و هیجانات ناخوشایند و نامناسبی در او پرورش می‌یابد.

به کودکان ارج و منزلت حرمت نهارن به دیگران را بیاموزید: حرمت نهادن ، مشخصه‌ی با اهمیت و اساسی از یک شخص روشن فکر و فرهیخته می‌باشد. در صورتی که به بچه‌ها بیاموزید که چطور به سایرین احترام نهند ، آنان برای اجتماع فرد مفید و خوب‌تری خواهند شد و امرار معاش و زندگانی همراه با کامیابی و توفیق خواهند داشت. در صورتی که بچه‌ها بی‌مانند بودن و خاص بودن افراد را قبول کنند و آگاه شوند و آن را بفهمند در آن زمان به سایر افراد و خودشان ارج می‌نهند. وگرنه نگرش او این است که فقط یک شکل آدم تمام و بی‌نقص هست که بایستی به آن دست یابد. این شکل از ذهنیت سبب باورهای غیر منطقی و رقابت در او می‌شود.

به کودکان مدیریت مالی را تعلیم دهید: پول قسمتی از زندگی افراد است و در صورتی که فردی آگاه نباشد که چطور آن را کنترل و اداره نماید زندگی برای او دشوار و سخت خواهد شد. از این رو در ابتدای سنین کودکی ، به بچه‌ها بایستی قواعد مالی را تعلیم دهید و آنان این قواعد را بیاموزند. مطلب تدریس و یادگیری به کودکان نحوه کسب پول از مسیر صحیح و مشروع و کنترل و اداره‌ی آن باشد.

پرورش و تربیت پیروزمندانه و هوشمندانه در مهار کردن و وارسی نمی‌باشد: این احتمالاً از دشوارترین قسمت پرورش و تادیب می‌باشد اما بایستی قبول کنید که این یک واقعیت است. کودکان مسیر زندگانی و امرار معاش خود را می‌یابند و جهان پیرامونشان را کنکاش می‌کنند. نویابی و یافتن جهان پیرامون خود ، به آنان فرصت پیشرفت و ارتقا می دهد و از آنان شخص شایسته‌تر و خوب‌تری به وجود می‌آورد.

سرمشق بی‌نظیر و کارآمدی برای کودکان خود باشید: آموزش و پرورش و تادیب تنها در چگونگی گفتن چند واژه و سخن گفتن نمی‌باشد. لیکن در جهت پرورش و تادیب صحیح و موفق ، والدین بایستی الگو و سرمشق مناسبی برای کودکان خود باشند. کودکان بایستی خوبی و ارج و منزلت نیکویی را در پدر و مادر خود مشاهده کنند. این قسمتی از استواری و ناسازگار نبودن با قواعد رفتاری و اخلاقی خودتان می‌باشد.

به کودکان آموزش دهید چگونه تعهد کارها و امورشان را بپذیرند: تعهد پذیری کودکان در برابر اموری که انجام داده‌اند به منظور کامیابی و پیروزی آنان الزامی می‌باشد. کودکان پیروز  کامیاب می‌شوند چرا که از اهمیت وقت و پول آگاهند و با اهمیت‌تر از تمام این‌ها آنان از بازده و حاصل رفتار و حرکات و امورشان مطلع هستند ، آنان تلاش می‌کنند تا مطلوب‌ترین عملکرد را داشته باشند. در جهت تعهد پذیری کودکان به آنان فرصت و اجازه تصمیم گیری و گزینش را بدهید و در مورد پیامد انتخابات گوناگون با آنان صحبت نمایید.

منبع: مرکز مشاوره بازاریابی ایران


موضوع مرتبط :

تربیت کودک موفق چه روش هایی دارد؟

تربیت کودک ۳ ساله چگونه است؟ نکات تربیت کودکان سه ساله را بخوانید

تربیت کودک بی ادب چگونه باید انجام شود؟

تربیت کودک مودب چه راهکارها و روش هایی دارد؟

تربیت کودک پنج ساله و برخورد صحیح با کودک ۵ ساله

نکات کاربردی پیرامون عصبانیت و پرخاشگری در کودکان

کمک به فرزندان طلاق چه روش هایی دارد؟ چگونه به فرزند طلاق کمک کنیم؟

مواردی جهت تربیت کودک مستقل

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *