کودک و والدی که مراحل اولیه سنجش هوش و آموزش والد را طی نمایند، عضو شبکه کوکان نیک محسوب می گردند. لذا والد پس از ثبت نام جهت آموزش هوش مالی کودک، می تواند اطلاعات پرونده کودک خود را در این صفحه مشاهده نماید.

جهت مشاهده پرونده کودک ، کد رهگیری کودک خود را وارد نمایید.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]

Rate this page