‎ باید چه کرد؟

والده گرامی تنها راهکاری که پس از سالها مطالعه نمونه های موردی داخلی و همچنین ایرانیزه کردن مطالعات جهانی توسط روانشناسان و متخصصان هوش دریافتیم، این است که بیشتر این طرح ها ناشی از عدم وجود سبک زندگی یا همان لایف استایل در پروسه زندگی خود ما و کودک ما است لذا بر آن شدیم که راهکارهایی در این خصوص طراحی نمایید و دریافتیم بهترین لایف استایل ها در یک فرآیند رمز آلود نهفته است که شامل تست هوش ، پرورش استعداد ، تبدیل آن به مهارت و اضافه نمودن یک موتور قدرتمند تولید ثروت به نام عقل معاش است . حال شما می توانید با این فرآیند همه نگرانی ها و ترس های خود از آینده کودک دلبندتان حذف نمایید و به راحتی و به سرعت کودک خود را در یک مسیر درست هدایت نمایید. آنگاه با چشمان خود خواهید دید که این طرح تاکنون تنها انرژی شما را گرفته و اجازه نداده قایق آرامش شما به ساحل نزدیک شود.

بازگشت به صفحه قبل