تقویت هوش مالی کودک

اولین مرکز تحقیق و توسعه هوش مالی کودکان در ایران

تقویت هوش کودک مهمترین هدف تشکیل مرکز تحقیقات هوش کودک نیک در سال ۱۳۹۰ بشمار می آمد. تقویت هوش کودکان ۳ تا ۱۳ سال به کمک مدل تقویت هوش کودک نیک در مرکز ما صورت می پذیرد.

تحقیقات نشان می دهد ، بهترین زمان برای آنکه ۴ بُعد از ۹ بُعد هوش انسان که در آینده مالی تأثیرگذار است را بتوان پرورش داد، ۳ تا ۱۳ سال است. لذا مرکز تحقیقات هوش نیک با این هدف ، اقدام به انجام تست هوش بصورت حضوری و آنلاین می نماید.

بمنظور تقویت هوش کودک در ابتدا کارشناسان ما هوش کودک را به کمک تست های معتبر جهانی آزمون می کنند و سپس به کمک روش هایی که موجب پرورش ابعاد مختلف هوش می شود، موجبات رشد و توسعه ابعاد مالی هوش را میسر می نمایند. همان طور که منابع مختلف علمی به این مهم دست یافته اند که هوش انسان از ابعاد نُه گانه برخوردار است و می توان با شناسایی روش هایی موجبات رشد و تقویت آن را فراهم نمود، ما هم به کمک تمرینات متعدد در طی زندگی روزمره ، الزاماتی جهت رشد و تقویت هوش مالی کودک را فراهم می نماییم.

خدمات ما در این دپارتمان ، به عنوان مرکز تقویت هوش کودک ، انجام تست هوش کودک در ابعاد نُه گانه و سپس ارائه تمریناتی بمنظور تقویت هوش کودک غالب و همچنین تقویت هوش مالی کودک می باشد. میزان رشد ابعاد چهارگانه مغز موجب رشد استعداد مالی در کودکان می شود. کارشناسان و دکترین معتقدند که افرادی که در طول دوره کودکی خود به صورت ریتمیک تمرین هایی برای تقویت هوش مالی انجام می دهند، در آینده افراد موفق تری از لحاظ مالی خواهند بود.

لازم به ذکر است که انجام تمرین هایی که موجب تقویت هوش مالی کودک می گردد، موجب ارتقا و تقویت سایر استعدادهای کودکان نیز خواهد شد. به عنوان مثال بخشی از تمرین هایی که موجب تقویت استعداد مالی کودکان می شود ، انجام تمرین هایی است که برای رشد هوش منطقی-ریاضی می باشد. در نتیجه کودکانی که این بخش از هوش آنها تقویت گردد، توانایی بهتری در حل مسائل ساده و پیچیده در آینده خواهند داشت.


روند تقویت هوش کودک در مرکز تحقیقات هوش کودک نیک

تست های هوش به صورت کلی به کودکی و بزرگسالی تفکیک می گردند. تست هوش از دوران نوزادی می تواند شروع شود. تست هوش کودک ۱ ساله ، آزمون هوش کودک ۲ ساله و تست هوش کودک ۳ ساله به بیان سلامت کودک و نوزاد می پردازد. پس از آن تست کودک ۴ سال ، تست کودک ۵ سال و ۶ ساله علاوه بر سلامت فکر و ذهن به شناسایی و کشف استعدادهای فردی نیز معطوف می گردند.
جهت رشد و تقویت هوش مالی کودک در مرکز نیک مراحلی به شرح زیر صورت می پذیرد.
۱- گرفتن وقت قبلی به منظور انجام تست هوش جامع
۲- انجام تست هوش فراگیر در موعد مقرر
۳- کارشناسی نتایج تست هوش و تماس با والدین
۴- ارائه تمرین های تقویت هوش در دو بخش کودک و والدین
۵- ارائه مشاوره تلفنی جهت انجام صحیح تمرینات توسط کودک و والدین
۶- انجام آزمون هوش پس از چهار ماه به منظور ارزیابی میزان رشد هوش کودک
انجام مراحل فوق برای سه دوره تکرار می گردد.
والدین می توانند به منظور تقویت هوش مالی کودک خود ، با انجام وقت قبلی به مرکز تحقیقات هوش مالی کودک نیک مراجعه نمایند.


۷۷۸۹۱۵۸۷ ۰۲۱

خدمات مرکز

تست هوش کودک