تست MBTI یا تست هوش بزرگسال چیست و چگونه عمل می نماید ؟

این آزمون انسان‌ها را به تعدادی تیپ شخصیتی مشخص که تیپ های شانزده گانه نامیده می شوند، تقسیم می‌کند و افزایش و کاهش هر یک از المان های شخصیتی را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

آزمون شخصیت مایرز-بریگز یا MBTI یکی از معروفترین و کاربردی ترین تست‌های شخصیت شناسی است که با نگرش ارزیابی تمایلات فرد در درک دنیا و چگونگی تصمیم‌گیری ایجاد و طراحی شده‌است.

روش ارزیابی  تیپ مایرز – بریگز ۴ جفت‌ انتخاب شخصیتی را سنجش می نماید. این موارد عبارتست از :

۱- درون گرا (I)-برون گرا (E): این رویکرد بر اساس چگونگی مواجه شدن و تعامل ما با دنیا و چکونگی تقسیم انرژی و همچنین  محل تولید انرژی ، تعریف شده است.

۲- شهودی (N) – حسی(S) : این رویکرد ازمون جهت سنجشاین اسن که اغلب به چه نوع داده هایی توجه می‌کنیم و چگونه آنها را کشف می کنیم، این المان را مشخص می‌کند.

۳- احساسی (F) – منطقی (T) : این المان از سیستم سنجش ،براین مبنا کار می کند که چگونه داده های خود را پردازش می‌کنیم و چگونه تصمیم می‌گیریم.

۴- ادراکی (P) – داوری کننده (J): : اینکه ما کدام رویکرد را انتخاب می کنیم که در شرایط سازمان یافته و با ساختار فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم، تعیین کننده این المان است.

تست MBTI  چه کمکی خواهد کرد؟

تست mbti شما را به سمتی راهنمایی می‌کند که متوجه شوید، درون گرا هستید یا برعکس برون گرا، در جمع آوری داده ها  شهودی عمل می کنید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با دنیای خارج ادراکی برخورد می‌کنید یا براساس قضاوت.

MBTI  در چه مواردی کاربرد دارد ؟

۱-  شناخت بهتر خود و دیگرافراد

۲-  رویکرد  تحصیلی

۳-  رویکرد ازدواج

۴-  اصلاح مسی تحصیلی

۵- انتخاب شغل

۶- انتخاب مدیران و کارمندان

۷-  ایجاد تیم های مختلف

۸-  آموزش و توسعه مدیریت و رهبری

۹-  حل مشکلات درون سازمانی

و …

تست هوش بزرگسال- تست mbti - تست شخصیت شناسی

توضیحات بیشتر در مورد آزمون MBTI

آزمون تیپ شخصیتی MBTI چیست؟

احتیاجات و درخواست‌ها ، اندیشه و اراده ، توانمندی‌ها ، قابلیت‌ها و شایستگی‌ها و منش و نهاد افراد تماماً با یکدیگر متمایزند. در صورتی که دو شخص برخوردار از نوع منش و صفات همانند نباشند چیزی که به عقیده یکی جذاب و خوشایند می‌باشد امکان دارد برای فرد دیگر اصلا دل پذیر به حساب نیاید و ولوهم از آن بیزار باشد.

کارشناسان فعالیت‌های کسب و کار و حرفه‌ها از زمان‌های طولانی به این موضوع و دستاورد دست یافتند که برخی از افراد در اجرا نمودن گروهی از نقش‌ها و فعالیت‌ها موثرتر و کارآمدتر کار می‌کنند. از این رو فراوان موثر می‌باشد که نقش و فعالیتی که اجرا می‌شود با قابلیت‌ها و مهارت‌ها و توانمندی‌های شخص به درستی با یکدیگر متناسب و سازگار باشند.

بدین اوصاف پیدا کردن منبع و وسیله‌ای که با استفاده از آن نوع و گروه مشخصه‌ها و صفات و منش اشخاص را تشخیص دهد برای مسئولان و متخصصان نیروی انسانی و به کارگیری افراد در مشاغل مختلف الزامی می‌شود.

تست و سنجش MBTI  جواب و راه حلی بود برای این احتیاج و ضرورت ، تست نوع و گروه مشخصه‌ها و منش فردی که از سده‌ی ۱۹۲۰ تا به حال بر سطح آن مطالعات و پژوهش‌های وسیعی شکل گرفته ، این ضرورت و احتیاج را رفع ساخته و آنگاه حرفه و کار گوناگون اما مساعد و هماهنگ با نوع مشخصه‌ها و طبیعت و منش فردی وابسته به آن را تعریف می‌کند. هر نوع گروه ویژگی‌ها و منش فردی به منظور بعضی از مشاغل و حرفه‌ها سازگار و مساعد است.

تست روان سنجی نوع و مشخصه‌های فردی مقتبس از اسم به وجود آورندگان آن بریگز و مایرز به ایجاز و تلخیص MBTI عنوان شده است. این تست که یکی از شناخته‌ترین و گویی پر استفاده‌ترین تست‌های روان سنجی و آگاهی و آشنایی با ویژگی‌های فردی و منش و طبیعت فردی می‌باشد. مطابق تئوری‌های یونگ بنیان نهاده شده و اشخاص را بع ۱۶ نوع و گروه شخصیتی رده بندی می‌کند.

تست نوع و گروه شخصیت شناسی سعی دارد به چهار پرسش جواب دهد:

آگاهی و شناخت از این که ما با جهان چطور تناوب و تهاتر و توازن برقرار می‌سازیم؟

قدرت و نیروی خویش را چگونه راهنمایی می‌نمایم؟

داده‌ها و مفروضات را چطور گرد آوری می‌سازیم؟

 چطور انتخاب می‌نماییم و اولویت می‌دهیم که در محیط و وضعیت سیستماتیک کار کنیم یا خودمختاری و آزادی زیادتری را دارا باشیم؟

تست شخصیت شناسی MBTI بر پایه‌ی پرسش‌های مورد نظر فوق چهر ضابطه عام و عمومی را در یک طیف از صفر تا پانزده تنظیم و توصیف می‌کند که رقم زیادتر چیرگی و غلبه آن رویکرد و عملکرد را آشکار می‌سازد.

در این آزمون چهار ملاک عمومی در شخص ارزیابی و طبقه بندی می‌شود که عبارتند از:

۱- درون گرایی و برون گرایی ، شهودی یا شمی ، عقلانی یا عاطفی ، قانون مدار یا دریافت گرا.

۲- اشخاص برون گرا: این اشخاص معاشرتی ، بی‌پروا ، پویا ، سرزنده ، پر قدرت ، امیدوار ، علاقمند به فعالیت‌های مهیج و نیک بین به کامیابی خود و زندگی آتی ، ریز بین و در اجرا مصمم ، این اشخاص مشتاق تفحص و کندوکاو می‌باشند.

۳- اشخاص درون گرا: اشخصی محتاط ، غیر وابسته ، منزوی ، کمرو ، تودار ، یکجور و میانه رو ، علاقمند به انزوا و خلوتی دارند.

۴- اشخاص حسی وشمی: اشخاصی که تمایل دارند با به کارگیری قوای مدرکه و حس بینایی و چشایی و شنیداری و لامسه به آن چیزی که در پیرامونشان سپری می‌شود مطلع شوند به خصوص آنان به هر چیزی که در محیط پیرامونشان می‌باشد دقت دارند و آن را به راحتی می‌فهمند.

۵- اشخاص شهودی: افرادی که تمایل دارند با توجه و دقت به پیوستگی‌ها و رابطه بین شواهد و واقعیت داده و مفروضات را استنباط نمایند و آنان تمایل دارند با فهم و مشاهده ابزارهای تازه ابتکار و شیوه‌های گوناگون اجرای امور ، داده‌ها و مفروضات را گرد آوری نمتیند.

۶- اشخاص اندیشه‌ای: اشخاصی که در انتخاب‌هایشان از عقل و منطق خود بهره می‌گیرند. آنان تلاش می‌کنند که از جهت عقلی خود از یک وضعیت سوا نموده و بدون جانبداری و به صورت حقیقی آن را سنجش و ارزیابی نماید.

۷- عاطفی: به عواطف سایرین دقت دارد ، احتیاجات وشایستگی‌ها را می‌فهمد ، عواطف و هیجاناتش را بروز می‌دهد و براساس عواطف و احساسات خود عمل می‌نماید.

۸- قاعده مند: پیرو مقررات هستند و مطابق آن دستور کارهای خویش را تعیین می‌نمایند و بر اجرای آن در زمان مشخص تاکید دارند.

۹- محتاط و دریافت گرا: مقررات را خودشان مشخص می‌سازند و در اجرای امور از پیش برنامه ریزی نشده یا کارهایی که به شتاب و عکس العمل سریع احتیاج دارند ، کامیابند.

نتیجه تست هوش بزرگسالان :

با رسیدن به بزرگسالی مغز شما میلیون ها جریان عصبی را گسترش و ارتقا می دهد تا به شما در یادآوری سریع مطالب و داده ها یاری برساند و بتوانید مسائل و مشکلات خود را برطرف و امور تکراری را با کمترین فعالیت ذهنی اجرا کنید. حافظه نیز مشابه توان عضلانی ، ملزم این است که آن را به کار بگیرید. هر اندازه بیشتر از مغزتان استفاده کنید راحت تر قادرید مطالب و اطلاعات را فراخوانی و تجزیه و تحلیل نمایید.

 

۴.۷/۵ - (۱۴ امتیاز)