والدینی که قصد دارند هوش کودک خود را تست نمایند و یا اقدام به تقویت هوش غالب و هوش مالی کودک خود نمایند، می توانند فرم زیرا تکمیل نمایند. روز و ساعت حضور توسط کارشناسان مرکز پس از تکمیل فرم با شما هماهنگ می گردد.

ضمنا هموطنانی که در سایر شهرها حضور دارند و همچنین افرادی که امکان حضور در مرکز برای آنها میسر نیست، می توانند گزینه ویزیت آنلاین (اینترنتی) را در زمان تکمیل فرم انتخاب نمایند.

[vfb id=4]

۴.۵/۵ - (۱۱ امتیاز)