اولین مرکز تست و توسعه هوش ، استعداد و هوش مالی کودکان نوجوانان در ایران

معرفی مرکز هوش نیک

طی سال‌های اخیر مراکز تحقیق و توسعه متعددی در سراسر دنیا به منظور تحقیق بر روی هوش و استعداد کودکان و نوجوانان شکل گرفته اند. در راستای همین تحول جهانی، موسسه تحقیق و توسعه هوش نیک فعالیت خود را با تمرکز بر روی تست، کشف و توسعه هوش کودکان و نوجوانان ۳ تا ۲۵ سال آغاز نموده است. زیرا ما بر این موضوع باور داریم که همه کودکان و نوجوانان باید از امكان كشف و پرورش هوش غالب در مسیر رفاه و آینده حرفه ای خود برخوردار باشند و می‌کوشیم تا آنجا که توان داریم جهت ارتقای کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دلبندمان تاثیرگذار باشیم. در همین راستا مرکز تحقیق و توسعه هوش نیک با اخذ نمایندگی از موسسه KFIRI  استرالیا تلاش دارد با کشف و توسعه استعداد و هوش نُه گانه کودکان و نوجوانان شما در کنار هوش مالی، در کوتاهترین زمان، موفقیت حرفه‌ای را به آنها نزدیک و نزدیکتر نماید.خدمات مرکز هوش نیک

شرایط زندگی از سالهای اولیه کودکی تا سالهای انتهایی عمر ، تاثیر ماندگاری بر آینده حرفه ای ، شخصیت و كيفيت زندگی هر فرد می گذارد. لذا متخصصان موسسه KFIRI استرالیا و موسسه هوش نیک با در نظرگرفتن ویژگی های هوشی هر کودک و نوجوان ، مبتنی بر نیاز خانواده های ایرانی، راه حل های اختصاصی با هدف ارتقاء همه‌جانبه کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان به کار می‌بندند تا این تضمين به وجود آید که کودکان و نوجوانان دلبندمان فرصت دارند از این دوران طلایی بهترین بهره داری را داشته باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان هوش نیک تماس بگیرید.

۰۲۱۷۷۸۹۱۵۸۷

۷۷۸۹۱۵۸۷ ۰۲۱

۴.۵/۵ - (۴۲ امتیاز)