اولین مرکز تست و توسعه هوش ، استعداد و هوش مالی کودکان نوجوانان در ایران

معرفی مرکز هوش نیک

طی سال‌های اخیر مراکز تحقیق و توسعه متعددی در سراسر دنیا به منظور تحقیق بر روی هوش و استعداد کودکان و نوجوانان شکل گرفته اند. در راستای همین تحول جهانی، موسسه تحقیق و توسعه هوش نیک فعالیت خود را با تمرکز بر روی تست، کشف و توسعه هوش کودکان و نوجوانان ۳ تا ۲۵ سال آغاز نموده است. زیرا ما بر این موضوع باور داریم که همه کودکان و نوجوانان باید از امكان كشف و پرورش هوش غالب در مسیر رفاه و آینده حرفه ای خود برخوردار باشند و می‌کوشیم تا آنجا که توان داریم جهت ارتقای کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دلبندمان تاثیرگذار باشیم. در همین راستا مرکز تحقیق و توسعه هوش نیک با اخذ نمایندگی از موسسه KFIRI  استرالیا تلاش دارد با کشف و توسعه استعداد و هوش نُه گانه کودکان و نوجوانان شما در کنار هوش مالی، در کوتاهترین زمان، موفقیت حرفه‌ای را به آنها نزدیک و نزدیکتر نماید.خدمات مرکز هوش نیک

شرایط زندگی از سالهای اولیه کودکی تا سالهای انتهایی عمر ، تاثیر ماندگاری بر آینده حرفه ای ، شخصیت و كيفيت زندگی هر فرد می گذارد. لذا متخصصان موسسه KFIRI استرالیا و موسسه هوش نیک با در نظرگرفتن ویژگی های هوشی هر کودک و نوجوان ، مبتنی بر نیاز خانواده های ایرانی، راه حل های اختصاصی با هدف ارتقاء همه‌جانبه کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان به کار می‌بندند تا این تضمين به وجود آید که کودکان و نوجوانان دلبندمان فرصت دارند از این دوران طلایی بهترین بهره داری را داشته باشند.

start point (1)
hoosh-shop (1)

خدمات بر اساس سن

az3ta5
az6ta11
az12ta17
azbala18

خدمات بر اساس نوع خدمت

تست هوش

تست هوش کودک

047-trophy (1)

استعدادیابی

سبک زندگی

سبک زندگی

پکیج هوش

پکیج هوش

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

وبینار

وبینار

خدمات بر اساس نوع اختلال

otism
yadgiri
adhd
kamtavajohi
loknat (1)
stress (1)
iconfinder_Viber_1063026 (2)

۲۲۷۹۶۳۹۷

۷۷۸۹۱۵۸۷ ۰۲۱ - ۲۲۵۶۶۴۰۵ ۰۲۱