اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

هوش موسیقیایی کودکان

به طور معمول در هوش موسیقیایی به توانمندی و تسلط در فهم و توسعه ارتقای روش‌های موسیقی ، واکنش به نوا‌ها و فعالیت گروهی برای بهره‌گیری […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

تعریف هوش

بر‌حسب نگرش رایج هوش بیان شده است از شماری خصوصیات حدوداً پایدار شخص که در واکنش بین پیرامون و ژنتیک انجام می پذیرد.
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش پول به کودکان

آموزش پول به کودکان و آموزش پس انداز به کودک و به صورت کلی آموزش مالی به کودکان موضوع این مطلب کوتاه است.
اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مراکز تست هوش کودک در مشهد

مراکز تست هوش کودک در مشهد و ارائه خدمات جهت تست هوش کودک خردسال در مشهد ، موضوع این مطلب است. اگر ساکن مشهد هستید و […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

ضریب هوشی چگونه محاسبه می گردد؟ نتایج مقایسه ضریب هوشی ایرانیان با سایرین

بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

هوش چیست ؟ هوش هیجانی چیست ؟

مفاهیم هوش و دانش‌های متعدد به صورت متنوع می‌باشد. هر‌ چند به طور عمومی می‌شود هوش را از نظر‌گاه وکسلر این‌گونه توصیف و بیان کرد: هوش […]
Call Now Button