سوال پیش می آید که کودکی که باهوش های خاص خودش به دنیا می‌آید می‌تواند قطعاً فردی با استعداد و موفق باشد؟

باید بگوییم خیر چرا که مسیر آموزش های اولیه در دوران کودکی می‌تواند تاثیر بسیار بالایی بر آینده کودک داشته باشد چرا که کودکانی که در مسیری هدایت می شود که در آن مسیر هوش های ذاتی دارند قطعا مهارت های بهتری را در بهترین سن یادگیری از خودشان نشان خواهند داد.

تصور کن یک کودک ۵ ساله از همان دوران کودکی بداند که چه پتانسیل هایی دارد و نه تنها از زندگی لذت می‌برد بلکه آموزش‌های درست نمی بیند که در سن ۲۵ سالگی قطعاً عملکردهای بالاتری از خودش نشان خواهد.

پس هدایت کردن کودک در این مسیر به عهده ی والدین است چون گاها ممکن کودک در سنین اوج یادگیری در مسیری قرار داشته باشد که مسیر سرکوب هوش ها و پتانسیل های هوشی و استعداد او باشد.

و اما در ادامه توضیحی مختصری از انواع هوش خواهیم داشت.

دست یابنده
این افراد همواره مستعد هستند که اهداف خاص خودشان را به دست بیاورند آنها از جنگیدند ترسی ندارند و هر روز فکر می‌کنند که باید چیز جدیدی را به دست بیاورند و برای هدفی بجنگند

به کار اندازنده
این افراد همواره در حال حرکت هستند همین که تصمیم گرفته شود نمی‌توان آنها را از حرکت باز ایستاد هرگز دیده نمی شود که دو دل باشند آنها پس از شکست در هر حرکت، حرکت بعدی خود را برنامه ریزی می کنند و ناامید نمی شوند

سازگاری
این افراد نرمش پذیر هستند تغییرات ناگهانی در هر کاری آنها را از حرکت باز نمی‌دارد این افراد همواره خود را برای شرایط جدید آماده میکنند و تغییرات پیش بینی نشده را راحت تر می‌پذیرند و برنامه ریزی می کنند

تحلیل گری
روحیه ی تحلیل و برسی در این افراد بسیار بالا است آنها واقعیت هر اتفاق و علت را تحلیل و تفسیر می کنند

سازمان دهنده
این افراد مثل رهبران ارکستر بزرگ هستند که وقتی با یک وضعیت پیچیده با متغیر های گوناگون قرار می‌گیرند از سازمان دادن و نظم دادن به آنها لذت می برند آنها عموماً از چیزهای پیش بینی نشده بیشتر از قوانین و اصول مشخص و معلوم لذت میبرند

باور و ایمان
این افراد دارای ایمنی نیرومند هستند آنها همواره به دنبال ارزش هایی هستند که به آن اعتقاد دارند که ممکن است در هر انسانی متفاوت باشد همواره ارزشهای بنیادین بر رفتار و عملکرد این افراد تاثیر بسیار زیادی دارد

فرماندهی
این افراد مورد پذیرش و رهبری دارند آنها میل به اعمال نظر و اایده خود در ضمیمه های مختلف دارند پذیری بالایی دارند و به ذات فرمانده نام برده می‌شود
برقراری ارتباط
افراد میل به سخنرانی و میزبانی کردن دارند آنها در کلام و برقراری ارتباط مهارت بالایی دارند آنها به راحتی اطلاعات دریافتی را بررسی می‌کنند و به نفع ارتباطات خود تحلیل و بررسی می‌کنند

رقابت
این افراد میل به رقابت و جنگ جو بودن و تلاش برای پیروزی دارند و پیروزی حسی بی نظیر به آنها انتقال میدهد

هم‌پیوندی
این افراد توانایی دارند هر اتفاق را جداگانه بررسی کنند و پیوند میان آنها پیدا کنند استعداد همپیوندی می تواند علت برخی از مسئولیت‌ها باشد افراد معتقد هستند که اگر آسیبی به کسی وارد کنند روزی و در زمانی به خودشان باز میگردد و این مسئله نوعی بازداری در فرد ایجاد می کند

کنکاشگر
محور همه تصمیم ها و ایده ها برای این افراد گذشته است آنها بیشتر در زمان گذشته زندگی می‌کنند تا حال و آینده این افراد معتقد آینده ناپایدار است همواره معتقدند که برای گرفتن تصمیم های جدید باید به تجربیات گذشته توجه ویژه ای داشت

اندیشه ورز

این افراد همواره گوش به زنگ هستند و معتقدند که جهان جای پیش بینی ناپذیر است در ظاهر همه چیز منظم است ولی در عمق خطر های فراوانی احساس می شود این افراد به جای چشم پوشی از وجود خطر ها به آنها توجه می کنند این افراد خطرها را بررسی و شناسایی می‌کنند و تمایل دارند که از ضربه و شدت آسیب آن بکاهند گفت که افرادی آینده نگر و متفکری هستند

پرورش دهنده
می‌توان گفت که این افراد پرورش دهنده خصلت های انسانی در افراد هستند از رشد و شکوفایی انسان های دیگر لذت می برند روان گفت که همیشه همراه و مشاور هستند تا اندیشه و کار درست را به دیگران یاد دهند از پیشرفت و پرورش در سطح انسان‌های دیگر بسیار لذت می برند

انضباط
دنیا برای این افراد باید قابل پیش بینی باشد آنها همواره به دنبال نظم و برنامه منظم هستند به طور کلی داشتن روش و وقت شناسی در هر زمینه کاری از ویژگی های اصلی این افراد است این افراد میل به کمال دارم و در برابر اشتباها ناشکیبا هستند به طور کلی منطقه خودشان بر زندگی حاکم است

یکدلی
این افراد توان درک احساسات پیرامون خودشان را دارند آنها به راحتی می توانند احساس را از محیط دریافت کنند و آنرا به یک حس درونی تبدیل کنند آنها افرادی هستند که به راحتی میتوان با آنها درد و دل کرد بی آنکه ترس از قضاوت شدن یا درک نشدن باشد

انصاف
محور زندگی این افراد انصاف و عدل است این افراد بدون در نظر گرفتن وضعیت زندگی یا محیط معتقدند که هر چیزی باید بر مبنای وجدان و انصاف و ضابط شود آنها معتقدند که در جامعه رانت ها و ارتباطات و امتیازها و پارتی ها همه ناعادلانه است و افراد باید بر مبنای توانایی های انسانی و ارزشی خود به جایگاهی برسند

تمرکز نمودن
سوال های نظیر به کجا میروم چه هدف هایی در زندگی دارم یکی از افکار دائمی این افراد است آنها همواره دوست دارند که بدانند به چه هدفی زندگی میکنند افراد برای هر سال هر ماه و یا حتی هر هفته خود برنامه ریزی های خاص خودشان را دارند تنها چیزی که این افراد را برآشفته می‌کند این است که این برنامه ریزی و اهداف نظم خود را از دست بدهند

آینده نگری
این افراد همان کسانی هستند که دوست دارند در افق بدرخشند این افراد همواره می‌توانند نقطه های روشنی در آینده ببینند و برنامه ریزی های خاصی برای رسیدن به اهداف بلند مدت در آینده خواهند داشت

همسازی
این افراد به دنبال نقطه های هم خوان هستند به این معنی که بیشتر بر نقطه اشتراک توجه دارند تا نقطه های ناسازگار

خیال پروری
این افراد عاشق اندیشه ها هستند و اندیشه مفهومی است که رخداد ها را به خوبی شرح می دهد جوان گفت که اندیشه چشم انداز تازه از چالش آشناست افراد خیال و خیال پردازی را دوست دارند چرا که به آنها این امکان را می‌دهد تا چیزی را در ذهن شان بیافرینند که در دنیای واقعی وجود ندارد و از این کار لذت می برند

دربرگیرنده
باور این افراد بر این پایه است که همه انسان ها یکسان و از یک بنیان هستند بنابراین نباید هیچ کس را فراموش کرد یا کنار گذاشت به تعبیری آنها زندگی و انسان ها را در یک دایره می‌بینند که همه اعضا در یک رتبه و درجه هستند

فرد شناسی
افراد دیگران را با توجه به ویژگی های منحصر به فرد و بی همتایی که مخصوص خودشان است قضاوت می‌کنند آنها معتقدند که هر فرد در روش و اصول و اعتقادات خواص خودش را دارد این افراد معتقدند که هرگز در کار و حرفه ای موافقت بر اساس اصول و و توانایی‌های خاص خودش است آنها می توانند با شناخت این توانایی‌ها بهترین بهره وری را از افراد داشته باشند

درونداد
این افراد کنجکاو و پیرو هستند و به گردآوری چیزهایی علاقه دارند کتابچه ضرب المثل برای این افراد مرکز اطلاعاتی که تا به حال نداشته اند بسیار جذاب است آنها همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا مغز پویا تری داشته باشند به طور کلی میل به دانستن زیاد در این افراد بسیار بالاست

خردورزی
افراد اندیشیدن را دوست دارند دوست دارند که به فعالیت‌های مغزی بپردازند به فعالیت حل مسئله و اندیشه های تازه و یا شناسایی احساسات علاقه شدید دارند اما نکته متفاوت این است که این افکار بدون تمرکز انجام می شود و افراد به آن چیزی که می اندیشند توجه ندارند این افراد سکوت و در خود فرو رفتن را بسیار دوست دارد

یادگیرنده
شاد به آموختن عشق می ورزند آنها دوست دارند که همیشه مفید فایده قرار بگیرند و دانشی که دارند را به دیگران آموزش دهند آنها از این آموزش به دنبال گرفتن پست مقام احترام و یا حتی پول نیستند نقش کار آموختن آنها را خشنود و راضی می‌کند

بیشینه ساز

این افراد همواره به دنبال برتر بودن هستند و حتی به میان بودن هم راضی نمی شود به رسیدن به میانه یا کمی بیش از آن راضی نیستم چراکه معتقدم با همین میزان کوشش می توان به نقطه برتر رسید به طور کلی این افراد از هر فرصتی برای رسیدن به موفقیت بهترین استفاده را می کنند

مثبت نگری
این افراد در تشویق سخاوتمند هستند و همواره با لبخندی در پی یافتن نقاط مثبت در هر موضوعی هستند این افراد همواره باعث ایجاد حس امید و انگیزه در خودشان و دیگران هستند و همواره مثبت اندیشی شاد زندگی می کند

بازگوگری
این افراد توانایی شناخت احساسات ترس ها هدف ها و آرزوهای دیگران را دارند و معمولا به سمت کسانی کشیده می شوند که آنها را می شناسند برای این افراد ارتباطات و پیوندها ارزش بسیار بالا و بنیادی دارد این افراد میل به دوستی های راستین و استوار دارند

پاسخگویی و مسئولیت پذیری
افراد در برابر هر چیزی که به آن احساس تعهد دارند مسئولیت پذیر هستند برای این افراد کوچک بودن یا بزرگ بودن کار فرقی ندارد آنها دوست دارند که با مسئولیت هر کاری را درست به پایان برساند این افراد با بروز مشکل تنها به عذرخواهی اکتفا نمی‌کنند و تمام همت خود را جمع می کنند تا بتوانند با عملکردی بهتر آن اشتباه را جبران کنند

برگرداننده
این افراد عاشق حل مسئله هستند و شرکت که مایع از پا درآمدن بسیاری از مردم هستند به این افراد نیرو و انرژی تازه ای می دهد این افراد در تجزیه و تحلیل چالش ها و مشکلات و پیدا کردن عیب ها و ارائه راهکارهایی برای حل این مشکلات بسیار توانا هستند

اطمینان به خود

اطمینان به خود همان اعتماد به نفس است این افراد از تمامی توانایی‌های خودشان آگاه هستند و همچنین از عدم توانایی های خود نیز آگاه هستند آنها توان ریسک پذیری و رویارویی با چالش‌ها را دارند این افراد می‌توانند در چالش ها به درستی تصمیم بگیرند و عملکرد داشته باشند

ارجمندی
این افراد همواره به دنبال آن هستند که در چشم دیگران ارجمند باشند و صدای آنها شنیده شود و مردم توانایی های آنها را بشناسند و آنها افرادی معتبر و حرفه‌ای و پیروزمند معرفی شوند اما اگر در این ویژگی ها توانا نباشند سعی در این دارند که به بهترین شکل به دیگران معرفی نمایند

راهبردی
این افراد همواره به دنبال آن هستند تا از میان راههای فراوان برای حل یک مشکل بهترین مسیر را انتخاب کند و باید بدانیم که این مهارتی نیست آموختنی بر که روشی ویژه است در اندیشیدن این افراد به همین دلیل است که این افراد همواره در چالش ها می توانند یک تصمیم گیرنده خوب باشند

عشق خواه
این افراد همواره به دنبال شناخت افراد جدید هستند وضع این مسئله ترسی ندارد همواره به دنبال نقاط مشترکی برای گفت و گو هستند این افراد از نزدیک شدن به آدم های نا آشنا و شکستن سردی ارتباط لذت می‌برند این افراد دوست های صمیمی و غیر صمیمی زیادی دارند و در ارتباطات بسیار موفق هستند

Rate this page