اولین مرکز تحقیق و توسعه هوش مالی کودکان در ایران


تحقیقات در یک نگاه


برخی ابعاد هوش انسان تأثیر مستقیم در شکل گیری استعداد مالی دارد. تمرکز ما توسعه و تقویت این ابعاد از هوش در زمان مناسب شکل گیری در کودکان می باشد. با ارزیابی و تقویت این ابعاد هوش ، احتمال موفقیت مالی کودکان در آینده بیشتر از سایر افراد خواهد بود.
نیک ؛ اولین مرکز تخصصی تحقیقات هوش مالی کودک ایران در سال 1390 با همکاری جمعی از دکترین و متخصصین ایرانی در داخل و خارج از کشور تأسیس گردید. بررسی و مطالعه بیش از 12500 نفر ساعت منابع علمی از سراسر دنیا و همچنین برگزاری جلسات متعدد در موسسات علمی در امریکا و استرالیا به عنوان پیشرفته ترین مراکز شناخته شده در جهان ، پشتوانه علمی و عملیاتی مرکز تحقیقات نیک می باشد.
مرکز تحقیقات نیک با سرمایه گذاری بر روی بیش از 27 پروژه دکتری در زمینه های متعدد توانسته است یافته هایی ناب کسب و منتشر نماید. همکاری با پژوهشگاه ها ، موسسات و سازمان های متعدد علمی در زمینه های متفاوت علوم انسانی به منظور کسب حداکثر اطلاعات موجب افزایش شبکه ارتباطی و در نتیجه دسترسی به اطلاعات بروز در مرکز تحقیقات هوش کودک نیک شده است.
مهمترین هدف تحقیقات ما توسعه روش هایی به منظور شناسایی روش های معتبر به منظور تقویت هوش مالی کودکان می باشد. علاوه بر تحقیقات در زمینه هوش کودک ، انجام تست هوش کودک و همچنین ارائه خدمات آموزشی-مشاوره ای به منظور تقویت هوش مالی کودک در مرکز تحقیقات نیک صورت می پذیرد.نتایج تحقیقات ما تاکنون


مدل نیک ( مدل تقویت هوش مالی کودک ۳ تا ۱۳ سال ) مهمترین دستاورد محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات هوش کودک نیک می باشد. این مدل در اداره مالکیت معنوی ثبت گردیده است.


مدل تقویت هوش مالی کودک

مرکز تحقیقات شبکه بیمارستانی سیدنی
دانشگاه بین المللی سیدنی استرالیا
موسسه تحقیقات هوش دیجیتال سنگاپور

سایر خدمات مرکز علاوه بر تحقیقات

تست هوش کودکان ۳ تا ۱۳ سال
 

 

تست های هوش علمی متعددی برای کودکان در سراسر دنیا به منظور آزمون هوش و استعداد کودکان معرفی گردیده است.
دکترین متخصص در مرکز هوش نیک با انجام آزمایشات متعدد با کمک چند روش به صورت مکمل ، امکان آزمون دقیق هوش کودکان را فراهم نموده اند.

تست هوش

سایر خدمات مرکز علاوه بر تحقیقات

تقویت هوش مالی کودک ۳ تا ۱۳ سال


۷۷۸۹۱۵۸۷ ۰۲۱

۵/۵ - (۵ امتیاز)