سفیران هوش نیک ؛ افراد علاقه مند و دانشجویان رشته روان شناسی هستند که دوره های آموزشی در مرکز هوش نیک را با موفقیت به پایان رسانده اند و به عنوان سفیر هوش نیک مشغول به کار هستند. 

Rate this page