اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷
هوش ریاضی - هوش iq

هوش ریاضی- منطقی کودکان چیست و چگونه تقویت می شود

هوش ریاضی (منطقی)  پیش از مورد بحث قرار گرفتن نظریه‌های چندگانه ، به نام اساسی‌ترین شکل هوش یا آن که هوش مبتدل دانسته می شد و […]