هوش دیداری
هوش فضایی چیست و چگونگی پرورش و تقویت هوش فضایی
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
هوش مالی - هوش مالی کودک
پرورش و تقویت هوش مالی کودکان
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

انواع هوش

انواع هوش - هوش های چندگانه

انواع هوش عبارتست از: 

هوش کلامی

از نظر کلاسیک یکی از انواع هوش می‌باشد که در مدارس و آموزشگاه‌ها اهمیت برجسته‌ای دارد و در مورد آن سفارش می‌شود. هوش کلامی ارزشمند است چرا که بر طبق روال کلاسیک است که ما با آن در زمینه آموزش و یادگیری مطالب را آموخته‌ایم ، مشابه ، صحبت کردن ، آموختن و کتاب‌های درسی و… هوش کلامی مشتمل بر مهارت‌ و توانمندی توصیف و توضیح کودک از نظر کلامی ، نوشتاری و علاوه بر این مهارت مسلط شدن به زبان‌های بیگانه را شامل می‌شود.

از نشانه‌های برجسته این نوع هوش واژه‌ها ، گفتار و نوشتن می‌باشد. کودکانی که از هوش کلامی قوی برخوردار هستند به سادگی قادرند از واژه‌ها در زمان صحبت کردن و نوشتن به راحتی به کار بگیرند. این کودکان اغلب در قصه نوشتن ، حفظ کردن داده‌ها و مفروضات و قرائت کردن مطالب توانایی دارند.

خصوصیات هوش زبانی – کلامی در کودکان: توانمندی در به خاطر آوردن مطالب بیان شده و مکتوب شده ، توانمندی در گفت و گو و مذاکرات مجاب کننده ، مهارت در تشریح کردن مطالب ، به کارگیری طنز در زمان شرح قصه‌ها و مطالب ، تجزیه وحل کردن.

هوش منطقی

در فراگیری کلاسیک با اهمیت و ارزشمند بوده است. در واقع هوش ریاضی نمی‌باشد ، لیکن عقلایی و برهانی است. هوش منطقی به ما امکان می‌دهد که مسائل را حل کنیم. هوش منطقی در پی چارچوب در فضای یادگیری است و بر طبق تناوب و توالی آموزشی توسعه می‌یابد. در مدارس از کودکان درخواست می‌شود که از نگرش و جهت گیری تدریس آموزگاران تبعیت کنند و هوش منطقی به آنان امکان می‌دهد این گونه عملی را اجرا کنند.

از نشانه‌های بارز این هوش تجزیه  حل نمودن اعمال و فرآیندهای ریاضیاتی است. کودکانی که هوش منطقی – ریاضی قوی دارند در استنباط ، تشخیص نقشه‌ها و تجزیه و درک عقلانی مطالب توانمند هستند. این کودکان با استدلال در مورد محتوای ارقام ، نقشه‌ها ، پیوستگی‌ها تمایل دارند.

مشخصات هوش منطقی – ریاضی در کودکان: مهارت بسیار در پاسخ به مسائل ، به وجد آمدن از از درک و تفکیک اندیشه‌های ذهنی ، تمایل داشتن به آزمون‌ها و تحلیل‌های علمی ، توانایی در اعمال محاسبه و برآوردهای مشکل و سخت.

هوش دیداری

هوش دیداری هوشی است که تجسم سه بعدی را از روش بهره‌مندی از دیاگرام‌ها ، اشکال هندسی ، هنر ،الگوها ، عکس‌ها ، مسائل  و حتی پوشش‌های بومی و خیلی از حالات را انتقال می‌دهد. این هوش موضوعی فراتر از باطنی سازی چشمی  برانگیزاننده است و به اشخاص این امکان را می‌دهد پیش از فعالیت برای گفتاری کردن فکر و اندیشه و راهکار و مسائل یا انجام دادن آن‌ها نخست آنان را در ذهنشان پیش بینی کنند.

از توانمندی و نشانه‌های بارز این نوع هوش توانایی درک و تمییز فضایی و تصویری می‌باشد. کودکانی که از هوش فضایی – دیداری قوی برخوردار هستند در مجسم سازی اشیا و اشکال توانمند می‌باشند. این کودکان غالباً جهت یابی قوی دارند. آن‌ها دیاگرام‌ها ، منحنی‌ها ، عکس‌ها را به خوبی درک و تفکیک می‌کنند. در پیکره سازی عملکرد عالی دارند.

مشخصات هوش دیداری – فضایی در کودکان: به وجد آمدن از مطالعه کردن و مطالب نوشتنی ، توانایی در ساختن پازل و جورچین ، توانایی در تشریح و توصیف تصاویر ودیاگرام‌ها ، خرسندی از ترسیم و تصویرگری و نمادگرایی ، درک و تفکیک به سادگی نقشه‌ها.

هوش جنبشی

هوش جنبشی از راه واکنش جسمی و کارآمد آموزنده با مدد فضای اطراف شخص تحریک می‌شود. هوش جنبشی از راه تعامل و تحریک حرکتی ریز و درشت توسعه می‌یابد مانند آن‌هایی که در کانون‌های فراگیری با پدیده‌های ترتیب دادنی ، کارگاه‌های فنون ، سرگرمی‌های فعال و نوآوری‌های نمودی می‌باشد. کودکانی با هوش جنبشی بالا شاید در مدارس به آن‌ها لقب پیش فعال داده شود لیکن آنان در فضاهای فراگیری با پدیده‌های مرتب کردنی تقویت می‌شوند.

از نشانه‌های برجسته این هوش جنبش بدنی و مهار کردن و تعادل در حرکت است. کودکانی که برخوردار از هوش حرکتی – جنبشی هستند در جنبش‌های جسمی ، اجرای فعالیت‌های بدنی و مهارکردن و حفظ تعادل خود قدرت دارند. این کودکان در تطبیق دادن عضوهای چشم و دست توانایی بالایی دارند و کودکان چابک و ماهر  و سرعتی می‌باشند.

خصوصیات هوش حرکتی – جنبشی در کودکان: توانایی در جنبش و حرکات خاص ، به وجد آمدن از خلق اشیا با دست ، تبحر در ورزش و رقص ، تجانس و هم سویی بدنی زیادی دارند ، به یاد آوردن مطالب به وسیله‌ی اجرای آن‌ها نه از طریق شنیدن و یا نگاه کردن.

هوش موسیقیایی

این هوش نمونه و الگوی در برگیرنده نواها و آواها ، سرود ، ادوات ، اصوات پیرامون و ضرب و وزن می‌باشد. با استفاده از این نمونه‌ها در شرایط گوناگون ، فراگیران قادرند پیرامونشان را بشناسند و به گونه‌ای توفیق آمیز با آن سازگار و جور شوند. توجه کنید هوش موسیقیایی فقط یک هوش بصری نمی‌باشد به علاوه امکان دارد حاوی تمام اقسام مدل‌ها نیز باشد. به این علت ریاضیات به لحاظ بررسی مدل‌ها توصیف می‌شود و این هوش در واقع یک حیطه فراگیری ریاضیات است.

از نشانه‌های بارز این هوش هم آهنگی و ملودی و موزیک است. کودکانی که هوش موسیقیایی قوی دارند توجه زیادی به آواها و ضرب و وزن‌ها و اصوات دارند. این کودکان از ملودی و آوازها به وجد می‌آیند و غالباً در ساز زدن و نواختن آهنگ و موسیقی تبحر  زیادی دارند.

مشخصات هوش موسیقیایی در کودکان: از سرود خوانی و ساز زدن به وجد می‌آیند ، درک ساده ملودی‌ها و آهنگ صداها ، مهارت در به یاد آوردن ترانه‌ها و آوازها ، به اصوات واکنش زیادی نشان می‌دهند بدین سب اصوات بر روی دستگاه ذهنی و مغزی آنان تاثیر فراوانی دارد.

هوش درون فردی

هوش درون فردی ویژه افکار ، عواطف ، شایستگی‌ها ، نظرگاه‌ها می‌باشد. این هوش به کودکان مدد می‌رساند تا رابطه‌ی مفید و کارآمدی با آموزش‌های یادگیری ایجاد کنند. کودکانی که سوال می‌کنند  به چه علت من بایستی این مطلب را فرابگیرم؟ یا این چه اثری روی من دارد؟ کاملاً در شرایط استفاده از هوش درون فردی خود می‌باشند. هوش درون فردی قسمتی از ما می‌باشد که توقع دارد آموزش به گونه‌ای با معنی شکل بگیرد و انجام شود و اغلب رابطه و پیوستگی‌ای که درک می‌کنیم در آن چیزی می‌باشد که می‌خوانیم و یاد می‌گیریم. این هوش اغلب حاوی پیام است که ما را راغب کند تا در فراگیری و آموزش حس تملک داشته و به علاوه آن چیزی را که تا به حال فراگرفته‌ایم حفظ کنیم.

از نشانه‌های بارز این هوش آزمودن خود و درک ماهیت ادراک و اندیشه و احساس خود است. کودکانی که هوش درون فردی قوی دارند شناختی مناسب از موقعیت‌های عاطفی ، مهیج و تحریکات خودشان دارند. این کودکان آزمدن خود ، خیال و تصورات ، کاوش و تجسس رابطه‌ی خود با اطرافیان و سنجش توانمندی‌های خوداحساس خرسندی دارند.

مشخصات هوش درون فردی در کودکان: توانایی در تجزیه ویژگی‌ها و خلق وخوی خود ، خرسندی از ارزیابی اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها ، خویشتن شناسی بالا و برخورداری از فهم واضح از بنیاد عواطف و هیجانات خود.

هوش میان فردی

هوش میان فردی از راه ارتباط و سر وکار با افراد مختلف برانگیخته می‌شود. کودکانی که هوش میان فردی بالایی دارند غالباً محتاج مشارکت و همکاری هستند تا فراگیری و آموزش را برای خود با معنی سازند. کودکانی با هوش میان فردی بالا احیاناً در مدارس به آن‌ها برچسب خیلی پرگو و خیلی اجتماعی می‌دهند. چنان چه این کودکان صحیح هدایت شوند در جمع‌های مشترک و گروهی ترقی می‌یابند و تقویت می‌شوند. آنان در شرایط سراسر همگانی که شرکت دارند برای سوال کردن ، گفت و گو و درایت متکی به خود هستند.

از نشانه‌های برجسته این هوش رابطه ایجاد کردن و فهم افراد است. کودکانی که هوش میان فردی قوی دارند در سروکار با افراد و فهم آنان تسلط دارند. این کودکان در ارزیابی احساسات ، محرک‌ها ، علاقمندی‌ها و مقصود اطرافیانشان توانایی زیادی دارند.

مشخصات هوش میان فردی در کودکان: توانمندی در ایجاد رابطه‌های زبانی و غیر کلامی ، بررسی کردن شرایط از جنبه‌های گوناگون ، برقراری رابطه مطلوب با اطرافیان ، توانایی حل کردن دعوا و کشمکش‌ها در میان دوستان و هم سالان خود.

هوش طبیعت گرا

هوش طبیعت گرا ویژه گروه ‌بندی و رتبه بندی  می‌باشد. هر چند هوش طبیعت گرا دربرگیرنده بررسی حیوانات ، گیاهان و سایر دانش‌هاست اما پروسه‌هایی که این ترتیب و نظام را توسعه می‌دهند و محتاج دسته بندی ، گروه بندی و رتبه بندی هستند را هم شامل می‌شود . هوش طبیعت گرا در مدارس از طریق انجام دسته بندی ، طراحی دیاگرام‌ها و نمودارهای با معنی نشانه‌ها و خصوصیات تحریک می‌شود.

از نشانه‌های بارز هوش طبیعت گرا پیدا کردن مدل‌ها و رابطه‌هایی که با محیط و طبیعت سروکار دارد. کودکانی که هوش طبیعت گرای قوی دارند غالباً به پروراندن و تشخیص و دستیابی به طبیعت و آموختن در مورد گیاهان و جانوران تمایل دارند. این کودکان به راحتی و خیلی زود از تحولات پیرامونشان مطلع می‌شوند.

مشخصات هوش طبیعت گرا در کودکان: تمایل به مباحثی از جمله شناخت گیاهان ، شناخت حیات ، شناخت جانداران ، توانمندی در طبقه بندی و گروه بندی داده‌ها و مفروضات ، تمایل نداشتن به فراگیری مفاهیمی که رابطه‌ای با مسائل طبیعت ندارند.

هوش هستی گرا

هوش درک و شناخت پروسه‌های نهادی در یک ساختار ارگانیسم بزرگتر می‌باشد. هوش هستی گرا در بردارنده زیبا شناختی ، الهیات و حکمت و شریعت است و بر روی شایستگی‌های درسی راستی و درستی ،  زیبایی و نیکویی سفارش دارد. هوش هستی گرا به کودک امکان می‌دهد که موقعیتشان را در مقامی برجسته‌تر نظاره کنند چه در مدارس ، اجتماع ، دنیا و یا عالم باشد. کودکانی که هوش وجودی بالاتری دارند از توانمندی زیادتری برای تلخیص و تلفیق نگرش‌های دریافت شده از مرجع‌ها و نظام‌ها بهره‌مند هستند.


موضوعات مرتبط :

هوش ریاضی- منطقی کودکان چیست و چگونه تقویت می شود

هوش میان فردی چیست و چگونه تقویت می شود

هوش فضایی چیست و چگونگی پرورش و تقویت هوش فضایی

هوش حرکتی – جسمی چیست و چگونه پرورش می یابد

هوش موسیقیایی کودکان

هوش کلامی یا هوش زبانی کودکان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code