تربیت کودک موفق
تربیت کودک موفق چه روش هایی دارد؟
تیر ۲۱, ۱۳۹۷
هوش اکتسابی
پرورش هوش اکتسابی در کودکان
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تاریخچه آزمون MBTI

هر یک از اشخاص منش و خلق و خوی ویژه خود را دارند که با آن متولد شده‌اند.

از این رو حرفه و کار مساعد و سازگار هر شخص با نوع منش و طبیعت فردی وی مرتبط است. بدین سبب به کارگیری زمان به منظور شناخت و آگاهی شخصیت شناسی در جهت آگاهی از آسیب گاه و ضعف‌ها و محاسن و استعدادها و اولویت‌های شخصی الزامی می‌باشد.

یک از پژوهشگران به نام یونگ به این موضوع دست یافت که در صورتی که قادر بود بنیان فکری و نظرگاه و چشم اندازهای افراد مطاع گردید سپس اعمالی که به چشم پیشگویی نشده است ، تصور کردنی و ادارک شدنی می‌باشد. بعد از یونگ ، مایرز و بریگز راه یونگ را دنبال کردند تا منتهی به شناخت و معرفی شانزده نوع منش و طبیعت فردی و تهیه آزمون تیپ شخصیتی MBTI گردید.

این آزمون شخصیت شناسی با ضریب هوشی اشخاص رابطه‌ای نداشته و نمی‌شود به وسیله‌ی آن کامیابی افراد را گزارش نمود و لی می‌شود آگاه شد که چه مولفه‌هایی به افراد اشتیاق و برانگیزاننده آن‌هاست. این اولویت‌ها به تمایز در فراگیری ، ایجاد رابطه ، کنترل و اداره تفاوت‌ها و تمایز‌ها و تماس و پیوند‌ها منتهی می‌شود.تمام این عملکردها به صورت دو محوری و به گونه‌ی پیوستار است.

بی‌تردید در عصر حاضر با نظر به توسعه‌ی روابط و مهم بودن نیروی انسانی ، احتیاج و لزوم به آگاهی و شناخت ژرف جنبه‌های خلق و خو و منش فردی و نیروی بالقوه نهادی اشخاص در اجتماع و جامعه و فضاهای شغلی و تشکیلاتی بیشتر از سابق قابل درک است و این امر مسلماً بدون فهم و شناخت ابعاد منشی و طبیعت فردی اشخاص امکان پذیر نمی‌باشد. به علاوه با فهم این موضوع نه فقط در عرصه‌ی آگاهی از توانمندی و مهارت‌های شخصی ، افزون بر آن در شناسایی منش و خلق و خو و استعداد اشخاص در محیط و اطراف خویش هم و در فضاهای امرار معاش و اجتماعی و شغلی ، فراوان پیروزمندتر و توفیق یافته‌تر از سابق اقدام کنیم.

با به کارگیری شیوه جهانی MBTI انواع گوناگون منش و طبیعت و نهاد مشهود و کار و حرفه یا شغل و مقام متناسب با هر نوع شخصیت و به همین ترتیب برخورد و رویارویی میان گروه‌های شخصیتی و کارکرد و راندمان آنان و شیوه‌های پیشرفت و ارتقای هر نوع گروه شخصیتی آشکار می‌شود. همچون یک بنیان و ضابطه جامع هر اندازه ابعاد زیادتری از منش و خلق و خوی شخص ، توانایی‌ها ، تمایلات و ترجیحات با فعالیت و اموری که فرد اعمال می‌کند سازگاری داشته باشد فرد از فعالیت و اموری که انجام می‌دهد خشنود و قانع‌تر می‌باشد.

 این شیوه در ابعاد گوناگون کنترل و اداره تشکیلاتی و اداری ، از لحاظ به کارگیری موثر و بهتر از نیروی انسانی و بالا بردن راندمان افراد ، مدد بسیاری خواهد نمود و به علاوه در بعد شخصی هم در اثر آگاهی و فهم دو سویه اشخاص و مسئولان و روسا و راهنمایی نیروی بالقوه نهادشان در روالی درست ، موثر و فعال ، نظاره گر رشد و توسعه قابل توجهی می‌باشیم.

کاربردهای ویژه MBTI

رشد و پیشرفت مدیریت ، عزل و نصب و مذاکرات کاری ، پیشرفت و رشد فرایند کاری و حرفه‌ای ، مدیریت پرسنل و کارمندان ، کنترل و اداره و حفظ برنامه‌ها و زمینه‌ها ، فعالیت‌های سازنده سیستماتیک ، فروش و رابطه با خریداران ، رشد و توسعه وضعیت و شرایط تشکیلاتی واداری ، شناسای انواع فراگیری و آموزش‌ها ، رشد شخصی ، رشد هوش عاطفی ، انتخابات راهبردی ، ایجاد روابط سودمند و مثمر ، تعلیم دهی و آموزش.

کاربردهای متداول و عام MBTI

کنترل و اداره تبدل و تحولات ، کنترل واداره اختلافات و کشمکش‌ها ، کنترل و اداره‌ی فشارهای روانی ، پاسخ به قضایا و رویدادها ، کنترل و اداره نیروی انسانی ، سازماندهی و ارتقای دسته‌ها و تیم‌ها ، رشد و ارتقای بین فردی.

در تستMBTI تصور برآن است که چهار حیطه‌ی متفاوت هست که آدمی در آنان اولویت و تقدم واضح و بدیهی دارند که عبارتند از:

جهان خواستنی و ارجح: درون گرایی و برون گرایی.

در رویارویی با داده‌ها و مفروضات: شهودی بودن یا شمی.

گزینش و مدیریت: عاطفی بودن یا عقلانی.

گرایش به ، به وجود آمدن و نگه داری سازماندهی و دستورالعمل: محتاط یا منضبط بودن.

 

جهت انجام آزمون تیپ شناسی MBTI در مرکز هوش نیک ، به این صفحه مراجعه نمایید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.