تربیت کودک موفق
تربیت کودک موفق چه روش هایی دارد؟
تیر ۲۱, ۱۳۹۷
هوش اکتسابی
پرورش هوش اکتسابی در کودکان
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

تاریخچه آزمون MBTI

تیپ شناسی - تست MBTI

هر یک از اشخاص منش و خلق و خوی ویژه خود را دارند که با آن متولد شده‌اند.

از این رو حرفه و کار مساعد و سازگار هر شخص با نوع منش و طبیعت فردی وی مرتبط است. بدین سبب به کارگیری زمان به منظور شناخت و آگاهی شخصیت شناسی در جهت آگاهی از آسیب گاه و ضعف‌ها و محاسن و استعدادها و اولویت‌های شخصی الزامی می‌باشد.

یک از پژوهشگران به نام یونگ به این موضوع دست یافت که در صورتی که قادر بود بنیان فکری و نظرگاه و چشم اندازهای افراد مطاع گردید سپس اعمالی که به چشم پیشگویی نشده است ، تصور کردنی و ادارک شدنی می‌باشد. بعد از یونگ ، مایرز و بریگز راه یونگ را دنبال کردند تا منتهی به شناخت و معرفی شانزده نوع منش و طبیعت فردی و تهیه آزمون تیپ شخصیتی MBTI گردید.

این آزمون شخصیت شناسی با ضریب هوشی اشخاص رابطه‌ای نداشته و نمی‌شود به وسیله‌ی آن کامیابی افراد را گزارش نمود و لی می‌شود آگاه شد که چه مولفه‌هایی به افراد اشتیاق و برانگیزاننده آن‌هاست. این اولویت‌ها به تمایز در فراگیری ، ایجاد رابطه ، کنترل و اداره تفاوت‌ها و تمایز‌ها و تماس و پیوند‌ها منتهی می‌شود.تمام این عملکردها به صورت دو محوری و به گونه‌ی پیوستار است.

بی‌تردید در عصر حاضر با نظر به توسعه‌ی روابط و مهم بودن نیروی انسانی ، احتیاج و لزوم به آگاهی و شناخت ژرف جنبه‌های خلق و خو و منش فردی و نیروی بالقوه نهادی اشخاص در اجتماع و جامعه و فضاهای شغلی و تشکیلاتی بیشتر از سابق قابل درک است و این امر مسلماً بدون فهم و شناخت ابعاد منشی و طبیعت فردی اشخاص امکان پذیر نمی‌باشد. به علاوه با فهم این موضوع نه فقط در عرصه‌ی آگاهی از توانمندی و مهارت‌های شخصی ، افزون بر آن در شناسایی منش و خلق و خو و استعداد اشخاص در محیط و اطراف خویش هم و در فضاهای امرار معاش و اجتماعی و شغلی ، فراوان پیروزمندتر و توفیق یافته‌تر از سابق اقدام کنیم.

با به کارگیری شیوه جهانی MBTI انواع گوناگون منش و طبیعت و نهاد مشهود و کار و حرفه یا شغل و مقام متناسب با هر نوع شخصیت و به همین ترتیب برخورد و رویارویی میان گروه‌های شخصیتی و کارکرد و راندمان آنان و شیوه‌های پیشرفت و ارتقای هر نوع گروه شخصیتی آشکار می‌شود. همچون یک بنیان و ضابطه جامع هر اندازه ابعاد زیادتری از منش و خلق و خوی شخص ، توانایی‌ها ، تمایلات و ترجیحات با فعالیت و اموری که فرد اعمال می‌کند سازگاری داشته باشد فرد از فعالیت و اموری که انجام می‌دهد خشنود و قانع‌تر می‌باشد.

 این شیوه در ابعاد گوناگون کنترل و اداره تشکیلاتی و اداری ، از لحاظ به کارگیری موثر و بهتر از نیروی انسانی و بالا بردن راندمان افراد ، مدد بسیاری خواهد نمود و به علاوه در بعد شخصی هم در اثر آگاهی و فهم دو سویه اشخاص و مسئولان و روسا و راهنمایی نیروی بالقوه نهادشان در روالی درست ، موثر و فعال ، نظاره گر رشد و توسعه قابل توجهی می‌باشیم.

کاربردهای ویژه MBTI

رشد و پیشرفت مدیریت ، عزل و نصب و مذاکرات کاری ، پیشرفت و رشد فرایند کاری و حرفه‌ای ، مدیریت پرسنل و کارمندان ، کنترل و اداره و حفظ برنامه‌ها و زمینه‌ها ، فعالیت‌های سازنده سیستماتیک ، فروش و رابطه با خریداران ، رشد و توسعه وضعیت و شرایط تشکیلاتی واداری ، شناسای انواع فراگیری و آموزش‌ها ، رشد شخصی ، رشد هوش عاطفی ، انتخابات راهبردی ، ایجاد روابط سودمند و مثمر ، تعلیم دهی و آموزش.

کاربردهای متداول و عام MBTI

کنترل و اداره تبدل و تحولات ، کنترل واداره اختلافات و کشمکش‌ها ، کنترل و اداره‌ی فشارهای روانی ، پاسخ به قضایا و رویدادها ، کنترل و اداره نیروی انسانی ، سازماندهی و ارتقای دسته‌ها و تیم‌ها ، رشد و ارتقای بین فردی.

در تستMBTI تصور برآن است که چهار حیطه‌ی متفاوت هست که آدمی در آنان اولویت و تقدم واضح و بدیهی دارند که عبارتند از:

جهان خواستنی و ارجح: درون گرایی و برون گرایی.

در رویارویی با داده‌ها و مفروضات: شهودی بودن یا شمی.

گزینش و مدیریت: عاطفی بودن یا عقلانی.

گرایش به ، به وجود آمدن و نگه داری سازماندهی و دستورالعمل: محتاط یا منضبط بودن.

 

جهت انجام آزمون تیپ شناسی MBTI در مرکز هوش نیک ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code