تست هوش انتخاب رشته تحصیلی - استعدادیابی انتخاب رشته تحصیلی
چگونگی تست هوش برای انتخاب رشته تحصیلی خوب و ایده آل
شهریور ۱۱, ۱۳۹۷
تربیت کودک پنج ساله و برخورد صحیح با کودک ۵ ساله
شهریور ۱۱, ۱۳۹۷

نکات اساسی برای تربیت کودک مودب

در تادیب و پرورش بچه‌ها و فرزندان خود ، دنیای پیرامون آنان و فضای محیطی و سایر افراد نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

با اجرای برخورد و اعمال و اقدامات صحیح ، ایجاد رابطه‌ی احساسی و دوستانه مطلوب با بچه‌ها و از تمام این‌ها اثر بخش‌تر مهمر و علاقه به بچه‌ها قادر هستید تا بچه‌های با ادبی را پرورش دهید. به بیانی ابداً قادر نیستید که توقع داشته باشید که حرکات و اعمال و برخوردهای بچه‌ها تماماً کامل و صحیح و بی‌ایراد و بدون اشتباه باشد. چرا که فضا و دنیای پیرامونی و اطرافیان هم در این میان اثربخشی بسیاری خواهند داشت.

با گزینش فضای مطلوب ، بازی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی متناسب با سن و سال به‌ها و اقدام به روش‌های تادیبی و پرورش درست و مطلوب قادر هستید اثرگذاری شماری از مولفه‌های پیرامونی را به حداقل برسانید. حرکات و اعمال کودک شما منعکس کننده حرکات و اعمال رفتاری والدین است. زمانی که شما به عنوان پدر و مادر قاعده و مبنای اعمال درست و اخلاقی را فهمیده باشید قطعاً این موضوع به شما یاری می‌رساند ، کودکان با ادب و با اخلاقی را بار بیاورید. زیرا عمدتاً اعمال و واکنش‌های مناسب و صحیح از اسباب ضروری اشخاص ب منظور امرار معاش اجتماعی می‌باشد.

نکات اساسی برای تربیت کودکان مودب

توقع رعایت احترام را داشته باشید و این توقع را در بچه‌ها تقویت و رشد دهید: چه اعتقادی به این مطلب داشته باشید و چه نداشته باشید از آغاز به دنیا آمدن بچه‌ها و فرزندان شما در وضعیت فراگیری هستند و شما خواسته یا ناخواسته به آنان مسائلی را می‌آموزید. حقیقت آن است که اصل و پایه اعمال و واکنش‌های مطلوب ، حرمت نهادن به سایرین است و پایه حرمت نهادن و رعایت احترام به شکلی سوهش آموزی است. این به این معناست که به بچه‌ها بیاموزیم که به شکلی عمل کنند که توقع حرمت و رعایت احترام به خود را در سایر افراد ایجاد نمایند. این گونه بچه‌ها طبعاً در آینده  به افرادی با شخصیت و ارجمند تبدیل می‌شوند.

یاد دادن واژه‌های محترمانه و مودبانه به بچه‌ها: این که سوال می‌کنید که چطور و به چه نحویی با کودک خود صمیمی باشیم و یا چطور با بچه‌ها برخورد کنیم قادرید از اوایل کودکی واژه‌ها و عبارات محترمانه را به بچه‌ها یاد دهید. ولوهم هنگامی که تصور می‌کنید که آنان مفهوم این گونه واژه‌ها را درک نمی‌کنند. والدین با حرکات و اعمال با ادبانه و محترمانه از آغاز کودکی ، ادب را در بچه‌ها و فرزندان خویش تثبیت و استوار می‌سازند.

یکی از راهکارهای تربیت کودک مودب این است که از فرزندان و بچه‌ها تشکر و تقدیر نماید: برای نمونه هنگامی که بچه‌ها اموری را برای شما به نحو صحیح اجرا می‌کنند از آنان قدردانی نمایید و یا برای آنان کادو خریداری کنید. بدین سان شما به کودکان خویش توانایی‌های معاشرتی و جمعی را می‌آموزید.

مودبانه و محترمانه پند و موعظه دهید: در صورتی که فرزند و بچه‌ها مرتکب اشتباهی می‌شوند سر راست و واضح و با ملایمت به آنان تذکر دهید که حرکت و یا رفتارش غلظ می‌باشد. دوستانه و پایدار و با ثبات با بچه‌ها گفت و گو نمایید. بدین سان رفتار شما به او یاد می‌دهد که وی برای والدین خود محترم و با ارزش می‌باشد و شما قصد دارید که وی را آگاه به خطایی که از او سر زده کنید. ابداً این حس را به بچه‌ها القا نکنید که فوری به دنبال توبیخ و مجازات آنان هستید.

یکی از راهکارهای تربیت کودک مودب اینکه زمانی که نمونه ناسازگاری و بد کنشی را شناسایی نمودید ، روش برخورد و واکنش خود را تغییر دهید: به کودکتان قواعد و اصول اخلاقی و رفتاری حاضر بر خانواده را ذکر کنید. توجه داشته باشید که این قواعد و مقررات ، بایستی معلوم و واضح ، استوار و منطقی باشد. از برنامه‌ها و نمودارهای مسئولیت پذیری و اعمال اخلاقی بهره بگیرید.

رفتارهای صحیح و پیروزهای آنان را برجسته سازید. از آنان پشتیبانی نمایید و ترغیب‌ها و پاداش‌هایی را نیز در این برنامه جی دهید. در صورتی که آگاه به وجود یک حرکت و اعمال نامطلوب و ناخوشایند و تازه شدید علت آن را در حرکات و اعمال خویش کاوش و بررسی نمایید و در آن‌ها بازنگری کنید. همواره برای فرزندان و بچه‌های خود سرمشق بوده به این معنا که کودک را با واژه‌های محترمانه به آن صورت که با افراد بزرگ سال گفت و گو و سخن می‌گویید ، با آنان صحبت و رفتار نمایید.

تربیت کودک مودب چه راهکارها و روش هایی دارد؟


مطالب مفید مرتبط :

تربیت کودک ۳ ساله چگونه است؟ نکات تربیت کودکان سه ساله را بخوانید

 روش های تربیت کودک بی ادب

 تربیت کودک موفق 

تست هوش کودک ۳ تا ۵ ساله 

تقویت و توسعه‌ی هوش مالی کودکان

تقویت هوش غالب در کودکان

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *