اولین مرکز تست و توسعه هوش ، استعداد و هوش مالی کودکان در ایران

معرفی مرکز هوش نیک

طی سال‌های اخیر مراکز تحقیق و توسعه متعددی در سراسر دنیا به منظور تحقیق بر روی هوش و استعداد کودکان شکل گرفته اند. در راستای همین تحول جهانی، موسسه تحقیق و توسعه هوش نیک فعالیت خود را با تمرکز بر روی تست، کشف و توسعه هوش کودکان ۳ تا ۱۳ سال آغاز نموده است. زیرا ما بر این موضوع باور داریم که همه کودکان باید از امكان كشف و پرورش هوش غالب در مسیر رفاه و آینده حرفه ای خود برخوردار باشند و می‌کوشیم تا آنجا که توان داریم جهت ارتقای کیفیت زندگی کودکان دلبندمان تاثیرگذار باشیم. در همین راستا مرکز تحقیق و توسعه هوش نیک با اخذ نمایندگی از موسسه KFIRI  استرالیا تلاش دارد با کشف و توسعه استعداد و هوش نُه گانه کودکان شما در کنار هوش مالی، در کوتاهترین زمان، موفقیت حرفه‌ای را به آنها نزدیک و نزدیکتر نماید.خدمات مرکز هوش نیک

شرایط زندگی از سالهای اولیه کودکی تا سالهای انتهایی عمر ، تاثیر ماندگاری بر آینده حرفه ای ، شخصیت و كيفيت زندگی هر فرد می گذارد. لذا متخصصان موسسه KFIRI استرالیا و موسسه هوش نیک با در نظرگرفتن ویژگی های هوشی هر کودک ، مبتنی بر نیاز خانواده های ایرانی، راه حل های اختصاصی با هدف ارتقاء همه‌جانبه کیفیت زندگی کودکان به کار می‌بندند تا این تضمين به وجود آید که کودکان دلبندمان فرصت دارند از این دوران طلایی بهترین بهره داری را داشته باشند.

red_circle123
تحلیل تست هوش
پرورش هوش - تقویت هوش
تقویت هوش مالی

تست هوش

تست هوش کودکان ۳ تا ۱۳ سال
تست های هوش علمی متعددی برای کودکان در سراسر دنیا به منظور آزمون هوش و استعداد کودکان معرفی گردیده است. 
.هر انسانی در دوره کودکی از ۹ هوش برخوردار است و این ۹ هــوش موجب کسب تمامی قابــــلیت ها و استــعدادها خواهــد بود. مـــرکز تحقیق و توسعه هوش نیک با انجام انواع تست های بین المللی بومی سازی شــده (نُرم شده) و همچنین با نظارت دانشمندان و پژوهشگران استرالیایی سعی در كشـــف این هـوش های ۹ گانه خواهد نمود

تست هوش

تحلیل تست هوش

تحلیل تست هوش کودک ۳ تا ۱۳ سال


توسعه و پرورش هوش

تقویت هوش غالب کودک ۳ تا ۱۳ سال


تقویت هوش مالی

تقویت هوش مالی کودک ۳ تا ۱۳ سال


تست هوش بزرگسال

تست هوش بزرگسالان بالای ۱۴ سال


۷۷۸۹۱۵۸۷ ۰۲۱ - ۲۲۵۶۶۴۰۵ ۰۲۱