مرکز تست و استعدادیابی کودکان

info2-01 (3)

مرکز تست استعدادیابی هوش کودک نیک 

تست روانشناسی کشف استعداد کودکان به منظور شناسایی و استعدادیابی در مرکز تحقیقات هوش نیک صورت می پذیرد. انجام تست استعدادیابی شغلی-مهارتی یکی از مواردی است که طی سال های اخیر در مراکز آزمون استعدادیابی کودکان در شهرهای مختلف بخصوص تهران ، اصفهان و شیراز انجام می شود. همچنین تست استعدادیابی آنلاین از جمله خدماتی است که در مرکز هوش کودک نیک انجام می شود. 

متاسفانه طی سال های اخیر برخی موسسات با استفاده از یک یا دو تست بسیار ساده و خارجی اقدام به انجام تست کشف استعداد می نمایند. این در حالی است که بسیاری از متخصصین علم روانشناسی کودک معتقدند که این موضوع مشکلاتی را در زندگی روزمره کودک ایجاد نموده و نه تنها استعدادیابی به روش صحیح انجام نمی شود، بلکه مانع از رشد بسیاری از استعدادهای افراد نیز می گردد. 

تست روانشناسی کشف استعداد در مرکز تست هوش کودک نیک با روش های کاملا علمی و بومی شده صورت می پذیرد. مهمترین تمایز انجام تست استعدادیابی کودک در مرکز ما ، انجام تست های مکمل به صورت ادواری و تهیه گزارش های تحلیلی از روند تغییرات کودک می باشد. از سوی دیگر با توجه به عدم وجود مراکز معتبر در شهرستان ها ، تست استعدادیابی آنلاین در مرکز هوش نیک برای کودکان از راه دور نیز صورت می پذیرد. 

تست استعدادیابی آنلاین کودک

با توجه به اهداف و چشم انداز های مرکز تحقیقات هوش کودک نیک ، این مرکز از سال ۱۳۹۵ اقدام به انجام تست استعدادیابی آنلاین کودکان نموده است. روش انجام تست استعدادیابی کودکان در مرکز هوش به صورت ویدئو کنفرانسی از طریق شبکه های ارتباطی اینترنتی مانند اسکایپ Skype و همچنین ایمو Imo صورت می پذیرد. والدین کودک در زمان انجام تست استعدادیابی در کنار کودک هستند و او را در انجام تست همکاری نموده و خود نیز به سوالات پاسخ می دهند.

تست استعدادیابی آنلاین کودک در مرکز هوش نیک به منظور شناسایی میزان ابعاد هوش و سپس تقویت هوش غالب و هوش مالی کودکان به منظور کسب مهارت های عالی در آینده کودکان از کودکی آنها سرچشمه می گیرد. مهمترین دستاورد مرکز هوش نیک در حال حاضر مربوط به کودکان ۳ تا ۱۳ سال می شود. زیرا براساس پژوهش های صورت پذیرفته ، چهار بُعد از نه بُعد هوش یک انسان در موفقیت مالی وی نقش دارد. لذا انجام تمرین های بیشتر به منظور تقویت هر چه بهتر این ابعاد از هوش ، زیر نظر کارشناسان مجرب ، موجب افزایش راندمان و موفقیت های کودکان در آینده فردی و حرفه ای آنها می گردد.

مراکز استعدادیابی تهران 

در حال حاضر مرکز تست استعدادیابی هوش نیک در خیابان پاسداران تهران واقع شده است اما براساس تحقیقات صورت پذیرفته و تماس های مکرر والدین از سایر شهرها ، این مرکز قصد دارد علاوه بر مرکز استعدادیابی تهران ، در چهار استان بزرگ دیگر مرکز نیز ، تست های هوش کودک به منظور استعدادیابی را پیاده نماید. 

انجام تست استعدادیابی کودک در مرکز نیک

تست استعدادیابی کودک که در مرکز هوش نیک با عنوان تست هوش نیک از آن یاد می گردد، مجموعه تعدیل شده ای از های مختلف از جمله ؛ 

۱٫ آزمون اندریافت کودکان CAT 

۲٫ تست ثروتمندی 

۳٫ آزمون دیوید وکسلر 

۴٫ تست هوش گاردنر

۵٫ تست هوش یا آزمون استنفوردبینه

۶٫تست هوش گودیناف 

در نظر داشته باشید که در تست استعدادیابی کودک نیک ، قرار نیست کلیه آزمون ها و تست ها از کودک گرفته شود، بلکه با توجه به عناصر مثبت و منفی هر تست و همچنین نقاط ضعف و قوتی که در هر تست هوش و استعدادیابی وجود دارد، به شناسایی استعداد کودک پرداخته می شود. مدل تقویت هوش کودک نیک نیز بر همین اساس، سعی در رشد و تقویت هوش مالی کودکان دارد. 

موسسه استعدادیابی کودکان نیک با انجام تحقیقات فراگیر در این زمینه و محدودیت در میزان پذیرش مراجعه کنندگان ، امکان انجام تست برای کودکان در سنین مختلف را دارد اما آنچه مسلم است ، تنها امکان ارائه خدمات تقویت هوش غالب و هوش مالی کودکان ۳ تا ۱۳ ساله میسر می باشد.

منبع reference : 
تقویت هوش مالی
تست هوش

تقویت هوش غالب کودک